GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ

Güneş enerjisi sistemi, güneş enerji panelleri vasıtasıyla güneşten gelen fotonların taşıdığı enerjinin elektrik enerjisine dönüştürülmesi olayıdır.

Güneş enerjisi sistemi kullanım alanlarına göre ikiye ayrılır:

  1. Şebeke bağlantılı sistemler: Bunlara on-grid sistemler de denir. Bu sistemde, güneş enerjisi güneş enerjisi panellerinde DC elektrik akımına dönüştürülür. Daha sonra inverter’e gelen doğru akım AC akımına çevrilir. Inverter’den çıkan akım yük beslemesinde kullanılır ya da şebekeye verilir.

Bu tür sistemlerin, evlerden tutun da santrallere kadar geniş bir kullanım alanı mevcuttur.

Bu sistemi de kendi arasında üçe ayırabiliriz:

a. Şebeke içi kullanım sistemleri: Güneş enerjisi panelleri aracılığıyla elde edilen doğru akım elektrik enerjisi, inverter aracılığı ile alternatif akıma çevrilir. Şehir şebekesinden gelen akım da alternatif akımdır. Elde edilen bu enerji depolanmadan anında kullanılır. Bu sistemle şebekeden elektrik kullanımı azalır, dolayısıyla elektrik faturanız daha düşük gelir. Ayrıca da çevreye zarar vermeden bu yöntemi kullanabilirsiniz. Bir önemli nokta da, yasal bir işlem yapılması gerekmez.

Bu sistem için gerekli malzemeler: güneş paneli, inverter, cihazlar, ev panosu, şebeke ve şebekeden eve alınan elektrik sayacıdır.

b. Şebeke içi satışlı sistemler: Güneş enerjisi panelleri aracılığıyla elde edilen doğru akım elektrik enerjisi, inverter aracılığı ile alternatif akıma çevrilir ve sayaç üzerinden şebekeye aktarılır. Şehir şebekesinden gelen akım da alternatif akımdır. Kullanılacak enerji her zamanki gibi şebekeden kullanılır. Fazlası ise yasal çerçevede satılarak sistemin sahibi tarafından gelir elde edilmiş olur. Bu sistem için gerekli malzemeler: güneş paneli, inverter, cihazlar, ev panosu, şebeke, şebekeden eve alınan elektrik sayacı ve şebekeye satış sayacıdır.

c. Şebeke içi satışlı ve akülü sistemler: Güneş enerjisi panelleri aracılığıyla elde edilen doğru akım elektrik enerjisi bir regülatör yardımıyla aküleri şarj eder. Aküler dolunca inverter yardımı ile alternatif akıma dönüştürülür ki bu zaten şehir şebekesinden gelen akım türüdür. Elde edilen enerji sayaç üzerinden şebekeye aktarılır. Hava kapalı ve güneş yoksa bile akü yeterince dolu değilse, şebekeden de şarj edilebilir.

Bu durumda, sistemin sahibi şebekeye aktarılan enerjiden para kazanır. Ayrıca herhangi bir elektrik kesintisi durumu söz konusu olduğunda da,  elektriğini önceden depolanmış olan aküden kullanabilir.

Bu sistem için gerekli malzemeler: güneş paneli, şebeke ve sinüs inverteri, röle, kesintide desteklenen ve desteklenmeyen yükler, şebekeden alış sayacı ve şebekeye satış sayacıdır.

  1. Şebekeye bağlı olmayan sistemler: Bu tür sistemler, şebekenin var olmadığı yerlerde elektrik enerjisinin üretilip depolanması için kullanılırlar Üretilen enerji ihtiyaç olduğunda kullanılır, ihtiyaç olmadığında ise depolanır. Güneş panelleri aracılığı ile elde edilen DC akım şarj regülatörüne aktarılır. Şarj regülatörü düzenleme yapar ve bu tür akım akülerde depolanır.

Bu sistemi de kendi arasında ikiye ayırabiliriz:

a. Şebekeye bağlı olmayan ve sadece DC yüke ihtiyaç duyulan durumlar: Bu duruma genellikle 12V ya da 24 V doğru akım kullanılan, kamp alanları, yaylalarda bulunan konutlar, karavanlar ve teknelerde rastlanır.

Bu sistemde kullanılan bileşenler; güneş enerjisi paneli, solar şarj kontrol cihazı, akü, bağlantı kutusu ve diğer cihazlardır.

b. Şebekeye bağlı olmayan ve hem DC hem de AC yüke ihtiyaç duyulan durumlar: Elektriğin mevcut olmadığı bölgelerde 220V ya da 380V AC cihazlar kullanılıyorsa, bu sistemler tasarlanıp kullanılabilir.

Güneş enerjisi panelleri aracılığıyla elde edilen doğru akım elektrik enerjisi bir regülatör yardımıyla aküleri şarj eder. Aküler dolunca inverter yardımı ile alternatif akıma dönüştürülür ki bu zaten şehir şebekesinden gelen akım türüdür.

Bu sistemde kullanılan bileşenler; güneş enerjisi paneli, solar şarj kontrol cihazı, akü, sinüs dalga inverteri, bağlantı kutusu ve diğer cihazlardır.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *